Zaštita životinja

U JYSKu ne toleriramo okrutnost prema životinjama i naši dobavljači moraju poštivati naša pravila, odnosno Kodeks ponašanja dobavljača kojeg su se dužni pridržavati i koji se primjenjuje na sve naše dobavljače, a koji između ostalog postavlja ključne zahtjeve za zaštitu životinja.

Popluni i jastuci jedan su od naših glavnih proizvoda i mnogi od njih sadrže paperje i perje. Kada govorimo o zaštiti životinja vezano za upotrebu paperja i perja u proizvodima, glavna tema na dnevnom redu je često čerupanje živih gusaka. Ta metoda je okarakterizirana kao okrutnost prema životinjama i nezakonita je u Europi i mnogim drugim područjima.

JYSK ne prihvaća ni pod kojim okolnostima čerupanje paperja i perja sa živih ptica. Stoga kontinuirano nadziremo naš lanac opskrbe u suradnji s Međunarodnim laboratorijem za paperje i perje (The International Down and Feather Laboratory, IDFL). IDFL je specijaliziran za inspekcije u cjelokupnom lancu opskrbe, uključujući farme i klaonice.

U JYSKu koristimo samo proizvode s paperjem i perjem koji su nusproizvodi prehrambene industrije, i svi dobavljači JYSKa ugovorom se obvezuju da isporučuju samo proizvode izrađene od paperja i perja zaklanih ptica. Drugim riječima, paperje i perje u proizvodima JYSK-a potječu od ptica koje su ionako trebale biti zaklane i koje se čerupaju kao mrtve.

JYSK ima u asortimanu samo mali izbor životinjskih koža, kao i ograničen broj proizvoda koji sadrže vunu. Kože životinja koje se prodaju u JYSKu potječu od zaklanih životinja, što znači da su životinje svakako bile namijenjene za klanje. Životinja se stoga ne uzgaja ili ubija isključivo radi kože.

JYSK ni pod kojim okolnostima ne prihvaća mulesing ovaca (otkidanja mesa sa stražnjice ovce). To je posebno istaknuto u našem Kodeksu ponašanja za dobavljače kojeg moraju poštivati svi dobavljači.