Odgovornost

Kao velika međunarodna tvrtka, u kontaktu smo s tisućama kupaca, zaposlenika i dobavljača. Svjesni smo da naše aktivnosti i postupci utječu na okoliš i da zbog toga imamo veliku odgovornost.

Naša odgovornost nije ograničena samo na vlastite zaposlenike. Ona pokriva i ljude zaposlene kod naših dobavljača širom svijeta, kao i naš okoliš.

Ključno je da se kao kupac osjećate sigurno znajući da su proizvodi koje kupujete u JYSKu proizvedeni uz poštivanje ljudi, životinja i okoliša.

Naš rad uz primjenu korporativne društvene odgovornosti trajni je proces i vjerujemo da su suradnja, dijalog i angažman put ka unaprjeđenju kada je u pitanju poboljšanje društvenih i okolišnih uvjeta.

Naš Kodeks ponašanja za dobavljače, kojeg svi dobavljači moraju prihvatiti i poštivati, sadrži pravila i smjernice za očuvanje okoliša, klime, zaštitu životinja, sigurnosti proizvoda te unaprjeđenje etičkih i društvenih uvjeta.