Etički i društveno odgovorna proizvodnja

JYSK se zalaže za poštivanje ljudskih prava radnika, a isto očekujemo i od svojih dobavljača.

Proizvodi JYSKa proizvode se na više različitih mjesta u svijetu - također u takozvanim rizičnim zemljama. Ovo se odnosi na zemlje u kojima se utvrdilo da postoji veći rizik od kršenja poštivanja temeljnih prava na radu kako su opisana u Deklaraciji Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima na radu.

Kao dio našeg zalaganja za poštivanje temeljnih prava radnika u našem opskrbnom lancu, 2006. godine postali smo članovi inicijative amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) kao jedna od prvih tvrtki u Danskoj. Amfori BSCI je međunarodna organizacija i sustav upravljanja opskrbim lancem s fokusom na rizične zemlje.

Kao član amfori BSCI, JYSK je prihvatio zajednički Kodeks ponašanja, odnosno niz pravila s posebnim zahtjevima vezano za uvjete u tvornicama u kojima se proizvode JYSKovi proizvodi. Kodeks ponašanja Amfori BSCI poziva se na međunarodne konvencije kao što su Opća deklaracija o ljudskim pravima, Vodeća načela UN-a za poslovanje i ljudska prava, Smjernice OECD-a i Deklaracija Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima na radu.

Amfori BSCI Kodeks ponašanja sastoji se od 11 načela za etički i društveno odgovoran način poslovanja. Između ostalog, zabranjen je dječji rad, prisilni rad, diskriminacija i korupcija, a postavljaju se i zahtjevi koji se odnose na sigurnost na radu, dostojanstveno radno vrijeme te pravo zaposlenika u tvornicama na članstvo u sindikatu kao i sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju.

Svi proizvođači koji proizvode proizvode za JYSK moraju prihvatiti i poštivati naš Kodeks ponašanja za dobavljače koji uključuje 11 načela Amfori BSCI.

Postupak kontrole

Prije nego što JYSK razmotri početak suradnje s novim proizvođačem, strogo je obavezna procjena radnih uvjeta u tvornici.

Svaki proizvodni pogon koji se nalazi u rizičnoj zemlji mora imati valjano revizorsko izvješće treće strane. Kontrola se mora obaviti prije nego što JYSK započne suradnju s proizvođačem. Nakon početka suradnje,  procesi kontrole se provode redovito, a učestalost je određena rezultatima prethodne kontrole.

Amfori BSCI odgovoran je za provođenje kontrola, a provodi ih nepristrana treća strana.
Kako bi osigurao da je provjera pouzdana, JYSK je odlučio pokrenuti samo polunajavljene kontrole, što znači da proizvođač neće znati kada će se kontrola održati. Tvornica će dobiti vremenski interval od mjesec dana i može očekivati ​​kontrolu u bilo kojem trenutku tijekom tog perioda.

Kako bi se dodatno osigurali pouzdani rezultati, zaposlenici se nasumično biraju za kvalitativne intervjue. Zaposlenici se intervjuiraju na odvojenoj lokaciji, a intervjuira se nekoliko djelatnika. Svrha ovog postupka je osigurati da se zaposlenici osjećaju sigurnima te da budu otvoreni i iskreni o uvjetima na radnom mjestu, jer su odgovori potpuno anonimni.

Ako se uoče odstupanja, obavještavaju se amfori BSCI, JYSK i tvrtke koje kupuju robu od tvornice kako bi u suradnji s tvornicom pronašli rješenje.

Za JYSK je važno da se nova kontrola sprovede ubrzo nakon toga kako bi se osiguralo da su uvjeti dovedeni u red.

Ako je povreda načela ozbiljna, takozvani protokol nulte tolerancije stupa na snagu i odmah se pronalazi rješenje. Formirat će se skupina za sanaciju koja će napraviti plan radnji potrebnih da se što prije postigne usklađenost. Ako se pojavi slučaj nulte tolerancije, Direktor usklađenosti i kvalitete JYSKa bit će odmah uključen, a Izvršni Potpredsjednik nabave bit će obaviješten.

U JYSKovom Odjelu za usklađenost i kvalitetu, gdje je imenovan odgovorni BSCI, osigurava se  da se naši dobavljači i proizvođači svakodnevno pridržavaju našeg Kodeksa ponašanja dobavljača, uključujući ljudska prava radnika.

Dijalog i angažman predstavljaju put ka naprijed

Ako se u tvornici ustanove odstupanja od našeg Kodeksa ponašanja za dobavljače, preferiramo nastaviti rad s proizvođačem kako bi mogli osigurati promjenu i napredak. Ako jednostavno okončamo suradnju i okrenemo leđa problemima, nikada neće doći do promjena. Stalna poboljšanja su u srcu amfori BSCI, a u JYSKu vjerujemo da su dijalog i uključenost put naprijed kada je u pitanju poboljšanje društvenih uvjeta.

Međutim, da bi se suradnja nastavila, od presudne je važnosti poboljšanje uvjeta u tvornici. Ako do toga ne dođe suradnja će se prekinuti.

Žalbeni mehanizam

Naše članstvo u Amfori BSCI omogućuje žalbeni mehanizam za naše poslovne partnere. Amfori BSCI vanjski mehanizam za podnošenje pritužbi pruža platformu za pojedince ili organizacije za podnošenje pritužbi o percipiranim ili stvarnim slučajevima pogrešnog ili nepravednog postupanja. Pročitajte više ili podnesite žalbu ovdje.

Danska etična trgovina  

JYSK je član Danske etične trgovine (Etisk Handel Danmark), inicijative s više sudionika koja okuplja poslovnu zajednicu, radnički pokret i društvene organizacije. Svrha je inicijative potaknuti sudionike da zajednički rade na promicanju etične trgovine i pronađu konstruktivna rješenja za izazove s kojima se suočavaju danske kompanije prilikom suradnje sa svojim dobavljačima u zemljama u razvoju i novim gospodarstvima u nastajanju.