Božićni kviz


Dobitnica prednagrade

  • Martina Terihaj

Dobitnici dnevnih nagrada

1. 12.
Ranka Vukmirić-Horvat
Slavica Jović
Heike Leyendecker

2. 12.
Katarina Đerek
Martina Pepelko-Fotak
N. N.*

3. 12.
Ivana Guć
Tajana Pizek
Valentina Vojak

4. 12.
Mia Krekic Cikan
Martina Harjac
Erika Foki

5. 12.
Ivana John
Đurđica Mehić
Ivana Latin Vukmanić

6. 12.
Simona Žikić
Morana Pogrmilović
Gabriela Barić

7. 12.
Narali Prajs Marković
Miranda Skoko
Andrijana Lampert

8. 12.
Barbara Čiček

Danijela Kolman
Dragica Perić

9. 12.
Ružica Trajković
Maja Vetma
Dragutin Vedriš

10. 12.
Tamara Dodić
Melita Bacinic
Dalibor Juras

11. 12.
Katica Miković
Dejan Štefičar
Nataša Bračko

12. 12.
Kristina Maroši
Klara Čikato
Lidija Eržen

13. 12.
Ivana Gudelj
Sandra Kokijer
Mara Musulin

14. 12.
Maja Banfić
Ivana Najev Ćatipović
Snježana Šamanić

15. 12.
Ines Livaković
Robert Filipovic
Slavica Štefić

16. 12.
Ksenija Eklić
Helena Habrlin
Lena Dražević

17. 12.
Lorena Kramarić
Ivica Dudmir
Kristina Miloš

18. 12.
Danica Piskač
Snjezana Wurzberg
Adrijana Kustro Selecov

19. 12.
Antonia Jozić
Anamarija Matić-Kardoš
Nataša Vukelić

20. 12.
Željka Filipović
Valentina Pušelja
Ines Sedlar Kolar

21. 12.
Silvija Dogan
Ivana Krivic
Jasmina Petrak Ređanović

22. 12.
Roko Šoštarić
Marija Švenjak 
Željka Zatezalo

23. 12.
Suzana Polanščak
Kristina Turković
N. N.*

24. 12.
Diana Ninić
Iva Ramic
Hrvoje Plavsic

*Čeka se na povratni odgovor dobitnika.


Dobitnica glavne nagrade

  • Lidija Čehić