Košara

Vaša košarica je prazna

Košara

Vaša košarica je prazna

Dostava online narudžbi u vrijednosti od 2500 kuna ili više je besplatna!

FInalna rasprodaja vrtnog asortimana

Informacije u vezi prikupljanja osobnih podataka 


Poštovani,


davanje suglasnosti na ove informacije u vezi prikupljanja osobnih podataka u svrhu organizacije pošumljavanja na Medvednici potvrđujete da trgovačkom društvu JYSK d.o.o. iz Zagreba, Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB: 64729046835 (dalje u tekstu: Voditelj obrade), dajete dobrovoljno dopuštenje da sve Vaše osobne podatke koje dajete (ime i prezime, te e-mail adresu), nadalje prikuplja i obrađuje od strane ovlaštenih osoba, i to od strane svojih ovlaštenih djelatnika i ugovornih partnera. Podatke iz ove Privole, JYSK d.o.o. je ovlašten obrađivati u svrhu vođenja evidencije broja prijavljenih građana za projekt pošumljavanja Medvednice radi organizacije samog događaja.


U vezi Vaših osobnih podataka koje prikupljamo u vezi gore navedene svrhe, obavještavamo Vas da će JYSK d.o.o. kao Voditelj obrade Vaše osobne podatke pohranjivati i obrađivati sve dok ne povučete dopuštenje (privolu), odnosno sve dok za isto postoji zakonska obveza Voditelja obrada, a najduže tjedana dana od završetka navedenog događaja, kada će iste pobrisati. Svojom suglasnošću dajete dopuštenje Voditelju obrade da Vaše osobne podatke u vezi navedenog događaja vodi u svojim internim evidencijama, te da iste učini dostupnim svim ugovornim (poslovnim) partnerima s kojima surađuje, a sve radi ispunjavanja gore navedene svrhe. 


Vaše dopuštenje odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka isključivo u svezi gore navedene svrhe, te Voditelj obrade, Vaše osobne podatke nije ovlašten obrađivati u bilo koju drugu svrhu, niti je ovlašten prikupljene osobne podatke, pored gore navedenih ovlaštenih osoba, dati trećim fizičkim i/ili pravnim osobama, osim ako za isto niste dali dodatnu suglasnost (privolu) ili ako postoji zakonska obveza istog.


JYSK d.o.o. kao Voditelj obrade Vas obavještava da možete u svakom trenutku pisanim putem, na dolje naznačenu e-mail adresu, povući ovu Vašu suglasnost, te da povlačenje suglasnosti (privole) ne utječe na zakonitost obrade na temelju iste prije njezina povlačenja. Ovim putem JYSK d.o.o. kao Voditelj obrade Vas obavještava da je kod istog imenovan službenik za zaštitu podataka kojeg možete u vezi bilo kojeg Vašeg prava, kontaktirati na slijedeći kontakt, e-mail: korisnickasluzba@JYSK.com 
Obavještavamo Vas da u vezi Vaših podataka prikupljenih u vezi gore navedene svrhe, ostvarujete sva prava propisana Općom uredbom o zaštiti podataka, što znači da imate pravo zatražiti od JYSK d.o.o. pravo na ispravak i/ili brisanje („zaborav“) Vaših podataka, pravo na pristup prikupljenim podacima, pravo na ograničenje obrade istih, kao i pravo na prigovor u vezi obrade istih, te ostvarujete pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka. Dodatno Vam napominjemo, da u slučaju da smatrate da su Vaša prava temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka povrijeđena, možete podnijeti prigovor nadležnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu podataka.


JYSK d.o.o. kao voditelj obrade u vezi Vaših osobnih podataka ne donosi nikakve odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi, a što uključuje i izradu profila.


Također, obavještavamo Vas da je davanje suglasnosti na obradu Vaših osobnih podataka (ime i prezime, te e-maila adresa) nužan uvjet za realiziranje svrhe radi kojeg se osobni podaci prikupljaju, odnosno da JYSK d.o.o. kao Voditelj obrade ne može ispuniti svrhu ako ne raspolaže gore navedenim podacima.

U Zagrebu, travanj 2019. godine