Košara

Vaša košarica je prazna

Košara

Vaša košarica je prazna

Dostava online narudžbi u vrijednosti od 2500 kuna ili više je besplatna!

Dani online kupovine - Uštedite 20-50%

Pravila natječaja JYSK izlog

Dana 23. 9. 2019. nagradni natječaj "JYSK izlog - #JYSKnoviteti" je prekinut u skladu s Završnim odredbama niže.

 

„JYSK izlog - #JYSKnoviteti“

JYSK NAGRAĐUJE NAJKREATIVNIJU FOTOGRAFIJU!

U periodu od 10.09. do 23.09.2019. godine sudjelujte u JYSKovom Instagram kreativnom natječaju i osvojite vrijednu nagradu – jedan artikl iz JYSKovog najnovijeg asortimana po Vašem izboru!

KAKO SUDJELOVATI?

1. Pratite JYSK Hrvatska na Instagramu (@jyskhr)

2. U Zagrebu pronađite i uslikajte izlog našeg partner sa JYSK novitetima

3. Javno objavite fotografiju na svojem Instagram profilu uz oznaku #JYSKnoviteti

4. Pričekajte 24. rujna i saznajte je li vaša fotografija ostavila najbolji dojam na naš stručni žiri

5. Osvojite artikl iz izloga JYSK partnera po svom izboru!

Sudjelovanjem u natječaju sudionici su suglasni s Pravilima natječaja.

PRAVILA NATJEČAJA

Ovim Pravilima uređuju se uvjeti priređivanja Kreativnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila).

Priređivač Kreativnog natječaja pod nazivom „JYSK izlog - #JYSKnoviteti“ (u daljnjem tekstu: “Kreativni natječaj”) je JYSK d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB: 64729046835 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

Pravila kreativnog natječaja bit će objavljena prije početka kreativnog natječaja na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.hr/pravila-natjecaja-jysk-izlog).

ZADATAK KREATIVNOG NATJEČAJA

Za sudjelovanje u natječaju sudionici trebaju pronaći izlog JYSK partnera u gradu Zagrebu, te napraviti autorsku fotografiju navedenog izloga sa JYSK novitetima (proizvodima). Fotografiju je potrebno objaviti na svom Instagram profilu uz hashtag #JYSKnoviteti. Sve prethodno navedeno predstavlja uvjet bez kojeg nije moguće sudjelovati u samom Kreativnom natječaju.

Priređivač ističe da su sudionici ovlašteni staviti isključivo fotografije koje su sami napravili, te je najstrože zabranjeno objavljivati fotografije drugih korisnika i/ili fotografije koje su javno objavljene na internetu ili na nekom drugom mjestu.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, odnosno objavom fotografije, sudionici pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su fotografije objavljene s njihove strane nastale isključivo od strane istih, odnosno da su autorski rad sudionika natječaja, te da objavom iste ne krše nikakva autorska ili druga prava treće osobe. 

U slučaju da sudionik objavi fotografije koje nisu njegovo vlasništvo, te da isti objavom istih krši bilo kakvo pravo treće osobe, sudionik je isključivo odgovaran za bilo koju štetu trećim osobama.

Maksimalan broj fotografija koju može prijaviti isti sudionik je ograničen na 3.

TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

U natječaj ”JYSK izlog” ulaze sve autorske fotografije javno objavljene na Instagram profilima uz hashtag #JYSKnoviteti) u periodu od dana 10.09. u 00:00 sati do 23.09.2019. u 23:59 sati. Kreativni natječaj provodi se upravo u navedenom razdoblju i sastoji se od 1 (jednog) kola.

Fotografije moraju biti u skladu sa zadatkom natječaja.

Svrha Kreativnog natječaja je promocija proizvoda Priređivača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.

IZBOR POBJEDNIKA

JYSKov stručni žiri izabrat će pobjednika natječaja, prema kriteriju kreativnosti prijavljene fotografije/Instagram objave. Kao pobjednik natječaja će biti odabran jedan (1) sudionik, a isti će biti objavljen na Instagram profilu JYSK dana 24.09.2019. godine.

Stručni žiri sastavljen je od 3 (tri) člana, i to od sljedećih članova:

- Zvjezdana Novak;

- Marta Đapić Mihaljević;

- Mateja Halilović.

Ako je pobjednik Kreativnog natječaja maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u Kreativnom natječaju jedino ako zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog pobjednika te ukoliko se slaže s ovim Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrade, maloljetni pobjednik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili skrbnika, odnosno isti mora potpisati prijem nagrade.

NAGRADA

Nagrada je jedan od JYSKovih artikala iz izloga JYSK partnera, po izboru pobjednika.

Osvojenu nagrade nije moguće unovčiti ili zamijeniti. Nakon dodjele, dobitnik može prenijeti nagradu na treću osobu.          

Pobjednik natječaja će nagradu moći preuzeti, po prethodnom dogovoru s Priređivačem, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana odabira, u bilo kojoj JYSK trgovini u Zagrebu po svom izboru, a svoje podatke (ime i prezime, broj telefona) prethodno treba dostaviti u inbox Instagram profila JYSK Hrvatska (@jyskhr).

Pobjednik natječaja je obvezan preuzeti nagradu, a u slučaju da pobjednik natječaja istu ne preuzme u navedenom roku, Priređivač će organizirati drugo preuzimanje. Ukoliko pobjednik ni drugi put ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema pobjedniku natječaja.

Priređivač zadržava pravo dodatne provjere vlasništva nad Instagram profilom prije uručenja nagrade.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u natječaju sudionici pristaju na to da Priređivač kreativne fotografije označene #JYSKnoviteti objavi na Facebook stranici JYSK Hrvatska ili Instagram profilu JYSK Hrvatska.

Prilikom korištenja fotografija Priređivač neće navoditi osobne podatke sudionika.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika u svrhu provođenja Kreativnog natječaja, te radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom Kreativnog natječaja.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, odnosno prijavom, sudionik daje izričitu privolu za obradu svojih podataka u svrhu provedbe Kreativnog natječaja.

Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Kreativnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Pri prikupljanju i obradi osobnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mjere kako bi spriječio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih osobnih podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obradi osobnih podataka, Priređivač obavještava sudionike da je isti u vezi njihovih osobnih podataka voditelj obrade, te da sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: korisnickasluzba@JYSK.com

Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati za cijelo vrijeme trajanja Kreativnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva privole sudionika. Priređivač obavještava sudionika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući privolu, te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

Prikupljene osobne podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu izravnog marketinga. Sudionik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sjedišta Priređivača, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Po zaprimanju navedenog prigovora, Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka sudionika u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje sudionika u Kreativnom natječaju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravo sudjelovanja u Kreativnom  natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj.

U Kreativnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni njihova uža obitelj. Pod pojmom uža obitelj smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

Kreativni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Kreativnog natječaja biti obaviješteni putem službene internet stranice Priređivača http://jysk.hr.

Ovaj Kreativni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom i/ili Instagramom, te ga Facebook i/ili Instagram ne promiču niti sponzoriraju, te isti nemaju nikakve veze s istim i oslobađaju se svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Sudionik podatke koje daje za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Kreativnog natječaja, daje društvu JYSK d.o.o., a ne Facebooku i/ili Instagramu.

U slučaju spora između sudionika ovog Kreativnog natječaja i Priređivača nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila Kreativnog natječaja, a u kojem slučaju će sudionici biti pravovremeno obavješteni od strane Priređivača na njegovoj internet stranici.

Sudionik koji sudjeluje u Kreativnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, odnosno objavom na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.hr/), a primjenjuju se od dana početka Kreativnog natječaja.

JYSK d.o.o.

                                                                                                         

                                                                                                                  

                   Vesna Kukić Lončarić, punomoćnik            Siniša Sučec, punomoćnik