Košara

Vaša košarica je prazna

Košara

Vaša košarica je prazna

Dostava online narudžbi u vrijednosti od 2500 kuna ili više je BESPLATNA!

Dani vrtnog namještaja - Uštedite 20-40%

Dobitnici SMS nagradne igre:

Poklon bon za uređenje stana u vrijednosti 10.000 kuna:
Mara Bernat, Zagreb


Fotelja za ljuljanje NEBEL:
Marina Ivišić, Split
Marieta Grozdek, Beli Manastir
Graciano Franelić, Rovinj
Darko Glavina, Čakovec

SENSE paket:
Kristina Kuharović, Križevci
Larisa Stanin, Zadar
Elvis Soce, Opuzen
Zlatko Žmuk, Trnovec
Sonja Badalić, Koprivnica

 

Pravila i uvjeti SMS nagradne igre

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) JYSK d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, OIB 64729046835, KLASA: UP/I-460-02/19-01/506, URBROJ: 513-07-21-01-19-2 od 20. kolovoza 2019.
donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Osvoji JYSK makeover stana za deset“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je JYSK d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, OIB 64729046835. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 29. kolovoza 2019. do 29. rujna 2019. na JYSK prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre naprave kupnju u JYSK-u u minimalnom iznosu od 100 kuna i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: JYSK, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.
 
Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtki JYSK d.o.o. i New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:
-    Poklon bon za uređenje stana u vrijednosti 10.000 kuna
-   4 x Fotelja za ljuljanje NEBEL, pojedinačna vrijednost 1.499,00 kuna
-    5 x Posteljina, pojedinačna vrijednost 269,00 kuna
-    5 x Ručnik 50x100, pojedinačna vrijednost 159,00 kuna
-    5 x Ručnik 70x140, pojedinačna vrijednost 79,95 kuna
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 18.535,75 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika održat će 30. 9. 2019. u prostorijama Priređivača. Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.jysk.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre, bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.jysk.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.jysk.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka 
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili prijavom na internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je JYSK d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, OIB 6472904683. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.