Košara

Vaša košarica je prazna

Košara

Vaša košarica je prazna

Dostava online narudžbi u vrijednosti od 2500 kuna ili više je besplatna!

Zeleni dani: VELIKA akcija do -70%

 

JYSKOV NAGRADNI NATJEČAJ "Božić dolazi"


 
Dobitnici:

1. kolo

Ante Žanić, Ogulin
Jelena Šišara, Šibenik
Helena Drvenkar, Vrbovec
Ruszmira Tomasović, Jastrebarsko

2. kolo

Kristina Rac, Petrinja
Sonja Nidogon Višnjić, Varaždin
Karolina Cota, Oklaj
Josipa Markulin, Sisak

3. kolo

Slavica Tadić, Turanovac
Jasminka Kučina, Neviđane
Ivanka Najman, Prelog
Anđelka Rubić, Vinkovci

Glavna nagrada

Emma Šprem, Zaprešić
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

”Božić dolazi”

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Božić dolazi” (u daljnjem tekstu “Nagradni natječaj”) je JYSK d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića-Gavrana, OIB 64729046835 (u nastavku “Priređivač”). 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena prije početka nagradnog natječaja na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.hr/bozicdolazipravila ).

Ovim pravilima uređuju se uvjeti priređivanja Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila). Svi sudionici koji pristupe Nagradnom natječaju prihvaćaju obveze iz ovih Pravila, s njima su upoznati i s njima se u cijelosti slažu.

 TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

ČLANAK 1.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda Priređivača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.

Nagradni natječaj provodi se u razdoblju od 30. studenog 2018. do 20. prosinca 2018. godine i podijeljen je u 4 (četiri) kola i to u trajanju:

 • 1. kolo od 30.11.2018. godine od 00:00 sati do 05.12.2018. godine do 23:59 sati;
 • 2. kolo od 06.12.2018. godine od 00:00 sati do 12.12.2018. godine do 23:59 sati;
 • 3. kolo od 13.12.2018. godine od 00:00 sati do 20.12.2018. godine do 12:00 sati;
 • Završni odabir održat će se dana 21.12.2018. godine, a traje za cijelo vrijeme Nagradnog natječaja. 

UVJETI SUDJELOVANJA

ČLANAK 2.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja Nagradnog natječaja pristupile internet stranici https://jysk.hr/bozicdolazi i odgovorile na postavljeno pitanje.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju jedino ako zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika te ukoliko se slaže s Pravilima Nagradnog natječaja. Prilikom preuzimanja nagrade putem pošte, maloljetni dobitnik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili skrbnika, odnosno isti mora potpisati prijem pošiljke.

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji. Pod pojmom uža obitelj smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

NAČIN SUDJELOVANJA

ČLANAK 3.

Priređivač Nagradnog natječaja će putem internet stranice https://jysk.hr pozivati korisnike na sudjelovanje.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju putem internet stranice https://jysk.hr/bozicdolazi potrebno je prijaviti se valjanom e-mail adresom te imenom i prezimenom, potvrditi primitak newslettera, te unijeti odgovor na pitanje „Podijelite s nama omiljeni božićni običaj“. Sve prethodno navedeno predstavlja uvjet bez kojeg nije moguće sudjelovati u samom nagradnom natječaj. 

Odgovori na nagradno pitanje koji pristignu bez gore navedenih podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim, te će smatrati da sudionik nije poštivao Pravila Nagradnog natječaja. 

Svaki sudionik može sudjelovati, bez obzira na broj kola u kojem se prijavi, maksimalno jednom u Nagradnom natječaju, te ujedno može biti samo jednom odabran kao dobitnik.

Po završetku svakog kola Priređivač će odrediti dobitnika odabirom najkreativnijeg odgovora, koje bira stručni žiri.

Stručni žiri sastavljen je od sljedećih članova:

 1. Marta Đapić Mihaljević, predsjednica žirija
 2. Zvjezdana Novak, član žirija
 3. Ines Šitum, stručni član žirija

NAGRADNI FOND

ČLANAK 4.

Nagradni fond podijeljen je po krugovima na sljedeći način:

 • 1. kolo - 4x poklon bona za kupnju u JYSKu u iznosu od 500,00 kn (4 dobitnika u kolu)
 • 2. kolo - 4x poklon bona za kupnju u JYSKu u iznosu od 500,00 kn (4 dobitnika u kolu)
 • 3. kolo - 4x poklon bona za kupnju u JYSKu u iznosu od 500,00 kn (4 dobitnika u kolu)
 • Završni odabir - 1x poklon bon za kupnju u JYSKu u iznosu od 2.000,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 8.000,00 kn.

Poklon bonovi iskoristivi su u svim JYSK trgovinama na području Republike Hrvatske u roku od 90 (devedeset) dana od datuma naznačenog na njima. Poklon bonovi ne vrijede za online kupnju.

Osvojene nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost. Nakon dodjele, dobitnik može prenijeti nagradu na treće osobe.                                                           

ODABIR NAJKREATIVNIJEG TJEDNOG I ZAVRŠNOG ODGOVORA

ČLANAK 5.

Javni odabir dobitnika provodit će se odabirom najkreativnijeg iz baze sudionika Nagradnog natječaja koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja.  

 • 1. kolo – bira se najkreativniji odgovor zaprimljen u bazi u periodu od 30.11.2018. godine od 00:00 sati do 05.12.2018. godine do 23:59 sati, a održava se 06.12.2018. godine;
 • 2. kolo - bira se najkreativniji odgovor zaprimljen u bazi u periodu od 30.11.2018. godine od 00:00 sati do 12.12.2018. godine do 23:59 sati, a održava se 13.12.2018. godine;
 • 3. kolo - bira se najkreativniji odgovor zaprimljen u bazi u periodu od 30.11.2018. godine od 00:00 sati do 20.12.2018. godine do 12:00 sati, a održava se 21.12.2018. godine;
 • Završni odabir održat će se dana 21.12.2018. godine - bira se najkreativniji odgovor zaprimljen u bazi tijekom cijelog perioda Nagradnog natječaja.

Sudionik koji osvoji nagradu u jednom od prethodnih kola, više ne može sudjelovati u slijedećim kolima Nagradnog natječaja. Svaki sudionik može osvojiti nagradu samo jednom.

OBJAVA I KONTAKTIRANJE DOBITNIKA

ČLANAK 6.

Dobitnici će biti objavljeni najkasnije 8 (osam) dana od dana odabira dobitnika pojedinog kruga na internet stranici Priređivača.

Dobitnici će biti kontaktirani putem email adrese, te će se tom prilikom zatražiti njihova adresa kako bi im se nagrada mogla dostaviti.

Nagrada će dobitniku biti uručena poštom najkasnije 30 (trideset) dana od dana primitka telefonske i/ili pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Dobitnik je obvezan preuzeti nagradu upućenu poštom, a u slučaju da dobitnik istu ne preuzme po prvoj dostavi, Priređivač će istome uputiti nagradu putem druge dostave. Ukoliko dobitnik ni po drugoj dostavi putem pošte ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

ČLANAK 7.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici pristaju da se, ukoliko postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime može javno i bez naknade objaviti na internet stranici te Facebook stranici Priređivača.

Priređivač nije odgovoran za točnost kontakt podataka koje je isporučio dobitnik. Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

ČLANAK 8.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika u svrhu provođenja nagradnog natječaja, te radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, odnosno prijavom, sudionik daje izričitu privolu za obradu svojih podataka u svrhu provedbe Nagradnog natječaja.

Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Pri prikupljanju i obradi osobnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mjere kako bi spriječio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih osobnih podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obradi osobnih podataka, Priređivač obavještava sudionike da je isti u vezi njihovih osobnih podataka voditelj obrade, te da sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: korisnickasluzba@JYSK.com

Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati za cijelo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva privole sudionika. Priređivač obavještava sudionika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući privolu, te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

Prikupljene osobne podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu izravnog marketinga. Sudionik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sjedišta Priređivača, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Po zaprimanju navedenog prigovora, Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka sudionika u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje sudionika u nagradnom natječaju.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 9.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene internet stranice Priređivača http://jysk.hr.

ČLANAK 10.

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom i/ili Instagramom, te ga Facebook i/ili Instagram ne promiču niti sponzoriraju, te isti nemaju nikakve veze s istim i oslobađaju se svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Sudionik podatke koje daje za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Nagradnog natječaja, daje društvu Jysk d.o.o., a ne Facebooku i/ili Instagramu.

ČLANAK 11.

U slučaju spora između sudionika ovog Nagradnog natječaja i Priređivača nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 12.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, odnosno objavom na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.hr/bozicdolazipravila), a primjenjuju se od dana početka Nagradnog natječaja.

 

 

JYSK d.o.o.

 

                        Vesna Kukić Lončarić, punomoćnik                  Siniša Sučec, punomoćnik